Kurumsal

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape

Kurumsal

Teknoloji alanındaki gelişmeler, iş yapış süreçlerinde hızlı ve köklü bir değişimi beraberinde getirmektedir. Dünyadaki artan rekabet, ürün odaklılıktan hizmet ve iş ortağı odaklılığa geçiş, firmaların bilişim teknolojilerindeki gelişmeleri daima yakından takip etmelerini ve Bilgi-İletişim teknolojilerini daha verimli kullanmalarını zorunlu kılıyor.

Bu ihtiyaçları karşılamaya yönelik, STRADA olarak hizmet verdiği şirketlerin verimli ve daha kârlı iş modellerine sahip olmalarını sağlayan çözümler sunmaktadır.
Bilgi teknolojilerindeki dinamiklik, değişim ve yeniliğin genlerini taşıyan STRADA, şirketlere verdiği danışmanlık ile uçtan uca entegre eden çözümler ve hizmetler sağlıyor. Sektörel çözümlerden, iş çözümlerine, sistem entegrasyon çalışmalarından, dış kaynak kullanımına, servis ve bakım hizmetlerinden ağ çözümleri ve danışmanlığa kadar geniş bir yelpazede ulusal alanda hizmet veren iş ve teknoloji ortağı.

STRADA birlikte çalıştığı firmaları bir müşteri olarak değil, “Değerli İş Ortağı” olarak görmektedir. Böylece çalıştığı firmalara verim artışı, maliyet tasarrufu ve rekabet avantajı, sağlayarak, hizmet verdiği firmalara katma değer yaratırken, birlikte büyüme misyonuyla hareket etmektedir. Biz STRADA’yı sadece bilişim-teknoloji şirketi olarak değil, “Kazandıran İş-Çözüm Ortağı” olarak konumlandırıyoruz. Çünkü;
Yerel bir firma olmanın avantajlarını kullanıyoruz.
Sektörel alanda uzmanlaşmaya gidiyoruz.
Çözümlerimizde dünya üzerindeki yenilikçi ve yüksek teknolojileri kullanıyoruz.

Bilgi, birikim ve deneyim ile güvenilen, uzun vadeli iş ortağıyız.
Kaliteli insan kaynağına ve çalışan memnuniyetine inanıyoruz. Çalışan memnuniyetinin, birlikte çalıştığımız iş ortaklarımızın memnuniyetini arttırdığını biliyoruz.
İş ortaklarıyla ve ekibiyle, doğruluk, açıklık ve güven ilişkisine dayalı profesyonel çalışma biçimine sahibiz.
İyi ve kaliteli hizmet anlayışı ile başarı odaklı çalışıyoruz.